PROVADA 2024

 

HEIJMANS STOND OOK DIT JAAR WEER OP DE PROVADA

En ook dit jaar hadden we een interessant programma. Vanuit concrete gebiedsontwikkelingen en woonconcepten kwamen actuele maatschappelijke vraagstukken aan bod en lieten we zien dat wij echt de makers van gezonde leefomgevingen zijn.

Tijdens de (lunch)sessies zoomden we samen met deskundigen en genodigden in op gebiedsontwikkelingen van Heijmans. Wat werkt, wat kan beter en wat levert integrale gebiedsontwikkeling op voor de mensen (dieren en planten) die er wonen. Dit onder het genot van een proeverij verzorgd door lokale ondernemers die het verhaal van de wijk naar de aanwezigen toe brachten. Want uiteindelijk gaat het niet om gebouwen maar om de mensen.

Bekijk hieronder de sessies en de sfeerimpressies ervan.

DI 11 JUNI – BUITENSTEDELIJK

Talk with passion: Meten van biodiversiteit, next level in natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief ontwikkelen en bouwen is niet nieuw meer. Heijmans is hier al jaren mee bezig en zet nu de volgende stap. Het meten van biodiversiteit. Want alleen dan weet je of datgene wat je beoogt ook echt werkt.

In deze Talk with passion praatten we hierover met Albert Vliegenthart van De Vlinderstichting. Vol passie reflecteerde Albert op het effect van natuurinclusief ontwikkelen in de gebiedsontwikkelingen Parijsch in Culemborg en Park Vijfsluizen in Vlaardingen. Hoe meten we de biodiversiteit in deze gebiedsontwikkelingen en wat leren we hieruit? Waar liggen kansen voor de toekomst?

Na de inspirerende talk van Albert werd er volop gebruik gemaakt om in een klein comité eigen uitdagingen op tafel te leggen, onder het genot van een heerlijke proeverij verzorgd door zorgboerderij de Witte Schuur.

WO 12 JUNI – TRANSFORMATIE

Talk with passion: Mensen in de stad, waar leidt sociale cohesie toe

In gebiedsontwikkeling gaat het om het combineren van harde en zachte factoren. Als maatschappelijk betrokken gebiedsontwikkelaar werkt Heijmans al jaren met een sociaal hart aan opgaven.

Woensdag lieten we ons inspireren door Mitchel Sam-Sin, cultureel ondernemer in Rotterdam Zuid. Mitchel heeft een wandeling gemaakt door Hart van Zuid, Rotterdam en bekeek het gebied vanuit een kunstzinnig, sociaal en maatschappelijk perspectief. Tijdens zijn Talk with passion reflecteerde Mitchel op wat hij gezien en gehoord heeft. Hij vertelde over zijn belangrijkste bevindingen en wat hij hieruit zou meenemen voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, de buurman van Hart van Zuid, waar we aan het begin staan van de stedelijke transformatie.

Na de talk werd hier volop over doorgepraat aan de tafels. De proeverij die daarbij werd geserveerd was van TafelvanZeven uit Rotterdam.

 

Talk with passion: Een stad voor iedereen, ook voor dak- en thuisloze mensen

Een wijk waarin iedereen kan wonen en mee kan doen? Makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe gaan we om met mensen die geen (t)huis hebben? Helaas de keiharde werkelijkheid voor een steeds grotere groep. Hoe zorgen we ervoor dat er ook voor dak- en thuisloze mensen woonplekken komen in de wijk en hoe betalen we dat? Geld zou het probleem niet mogen zijn, want als je de businesscase verruimt, wordt het oplossen van dakloosheid een gunstig verhaal. In dakloosheid gaat namelijk ontzettend veel zorggeld om.

In deze unieke Talk with passion lieten we zien hoe dakloosheid er echt uitziet en vertelden we waarom dit juist een woonprobleem is en geen zorgprobleem. Heijmans en KansfondsIPW bundelden in deze sessie hun krachten. Heijmans als gebiedsontwikkelaar van inclusieve wijken. Kansfonds/ IPW vanuit hun missie dat iedereen recht heeft op een thuis. 

DO 13 JUNI – HERSTRUCTURERING

Talk with passion: Onderzoek naar langjarige effecten van sociaal economische en maatschappelijke initiatieven

Het succes van herstructureringsgebieden zit hem niet alleen in stenen. Investeren in sociaaleconomische en maatschappelijk initiatieven is minstens zo belangrijk. Dat doet Heijmans bijvoorbeeld in Den Haag Zuidwest. Maar hoe weten we of dergelijke initiatieven werken?

Donderdag pakten we dit uitdagende thema vast. Marije Lammers van de Universiteit Utrecht vertelde over het wetenschappelijk onderzoek dat gestart is om de langjarige effecten van sociaaleconomische initiatieven in Den Haag Zuidwest te meten. Wat is het effect op de lange termijn op het welbevinden en welzijn van bewoners?

Aan de tafels werd na de ‘talk’ verder gepraat over dit onderwerp met een heerlijke proeverij verzorgd door de Participatie Keuken uit Den Haag Zuidwest.