PROVADA 2023

 

HEIJMANS STOND IN 2023 OP DE PROVADA EN HET WAS FEEST!

 

Dit jaar deden we het net even anders. Ons honderdjarig bestaan was reden voor een feestje en dat hebben we samen gevierd met de bezoekers op de stand. Met 100 jaar ervaring blikten we tijdens de PROVADA terug op spraakmakende projecten en innovaties en keken we vooruit naar de toekomst.

INSPIRATIESESSIES

 

Tijdens de Provada organiseerden we podcast sessies. In 6 afleveringen stonden we stil bij de snel veranderende wereld, de opgaves die op ons afkomen en de antwoorden. We gingen het gesprek aan met deskundigen en specialisten, we reflecteerden en inspireerden met concrete voorbeelden. Dit deden we op het natuurlijke, ruimtelijke en sociale domein. Want samen zorgen deze drie domeinen voor een gezonde leefomgeving.

 

Van elke sessie is een podcast gemaakt die je hieronder terug kunt luisteren.

 

 

 

PROVADA PODCAST 2023

#1 Hoe slimme technologie bijdraagt aan ruimtelijke kwaliteit

Wat is nodig om slimme technologie te laten bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van plekken?

Moderator: Thomas Thunnissen (directeur Smart City Heijmans Vastgoed)
Tafelgasten:
Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation) en Paul Bree (VDL Infratech)

Innovaties, technologie, data. Hoe kan dit bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Veel bedrijven en organisaties zijn hiermee bezig. Ook Heijmans, met een eigen afdeling Smart City. In deze podcast vertellen Paul Bree van VDL Infratech, Jan-Willem Wesselink van Future City Foundation en Heijmans hoe ze maatschappelijke uitdagingen aangaan en duurzame woonomgevingen creëren door o.a. de inzet van nieuwe technologieën. Wat zijn de learnings en wat brengt de toekomst ons op dit vlak? Hoe kan je het proces zo inzetten dat je de ruimtelijke kwaliteit daadwerkelijk verbetert?

#2 Niet de auto, maar de fiets centraal. Hoe moeilijk kan het zijn?

De mobiliteitstransitie vraagt om radicale veranderingen in autogebruik

Moderator: Thomas Thunnissen (directeur Smart City Heijmans Vastgoed)
Tafelgasten: Esther van Garderen (directeur Fietsersbond), Frans Tillema (lector Hogeschool Arnhem-Nijmegen) en Bas Verstijnen (Heijmans Vastgoed)

Aan de hand van de case Dreven, Gaarden, Zichten in Den Haag Zuidwest vertellen we wat de impact is van zo’n grote inbreidingsopgave op de mobiliteit. Innovatie en technologie kunnen helpen bij het antwoord hierop. Door het betaalbaar en bereikbaar te houden voor iedereen kun je de transitie zelfs versnellen. Maar er is meer nodig. Voor een gezonde leefomgeving moeten we anders naar ontwikkelopgaves kijken. Niet de auto centraal, maar de fiets. Hoe krijgen we dit voor elkaar? Ook daar praten we in deze podcast op door.

#3 Groen & Blauw, kom van je eiland af!

Natuurinclusief ontwikkelen, hoe doe je dat binnenstedelijk en buitenstedelijk, nu en in de toekomst?

Moderator: Harwil de Jonge (directeur Duurzaamheid Heijmans Vastgoed)
Tafelgasten: Harry Boeschoten (Programmadirecteur Groene Metropool Staatsbosbeheer), Fred Booy (DS landschapsarchitecten) en Jan Willem Burgmans (Programmamanager Ruimte Heijmans)

‘Bodem en water sturend’ is het devies vanuit de overheid. Aan de hand van binnenstedelijke en buitenstedelijke voorbeelden laten we in deze podcast zien hoe Heijmans hierin samen met haar partners een voortrekkers rol vervult. We vertellen wat we bereikt hebben, maar ook hoe het beter kan en moet. Samen met onze tafelgasten kijken we ook naar de toekomst en nemen we je mee hoe je zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk om kunt gaan met toekomstige wateropgaves als verdroging, drinkwatertekort, neerslagpieken etc.

#4 Hoe Heijmans met woonconcepten bijdraagt aan een gezonde leefomgeving

Het verduurzamen van woonconcepten

Moderator: Harwil de Jonge (directeur Duurzaamheid Heijmans Vastgoed) 
Tafelgasten: Marlies Zuidam (Founder, Partner FAAM Architects), Harold van de Ven (Building Balance) en Pim Ketelaars (Manager Duurzaamheid Heijmans)

Concepten en industriële woningbouw zijn oplossingen voor de uitdagingen waar we momenteel met z’n allen voor staan. Voorwaarde is dat bestaande woonproducten geoptimaliseerd worden en er ruimte is voor nieuwe woonconcepten. Hoe blijven bestaande woonproducten aansluiten bij de snel veranderende maatschappij en zijn deze voorbereid op de toekomst? Hierover vertellen we in deze podcast. Aan bod komen onder andere Heijmans Horizon, de nieuwste generatie woningen van Heijmans en het verduurzamen van bestaande woonproducten. Hoe doe je dit op de juiste en slimme manier?

#5 Heijmans&CO: Samen stadmaken met nieuwe generaties

Hoe krijgen we nieuwe generaties beter betrokken bij gebiedsontwikkelingen

Moderator: Lonneke Zuijdwijk (directeur Heijmans Vastgoed) 
Tafelgasten: Arie Lengkeek (onderzoeker, programmamaker, urbanist), Daphne Bedeaux (student TU Delft), Thijs Meijer (student Academie van de Bouwkunst), Sebastiaan Vork (student TU Delft), Maaike Schravesande (Heijmans Vastgoed)

De leeftijdsgroep 18-30 jaar is één van de minst gehoorde groepen in (ruimtelijke) planvorming. In deze podcast spreekt Lonneke Zuijdwijk met drie talentvolle studenten over hun ervaringen en standpunten. Ook aan tafel, onderzoeker, programmamaker en urbanist Arie Lengkeek en ‘burgerkracht’ deskundige en ontwikkelaar Maaike Schravesande. Hoe krijgen we nieuwe generaties beter betrokken bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling? Of beter gezegd: Hoe bieden we nieuwe generaties ruimte en zeggenschap in gebiedsontwikkeling? Bijvoorbeeld in Waterland, Rotterdam (voorheen Feyenoord City).

#6 Sociale samenhang bij binnenstedelijke herstructurering

De sleutel voor een leefbaar Den Haag Zuidwest zit hem in de verbinding tussen het fysieke en sociale domein

Moderator: Maaike Schravesande (Heijmans Vastgoed)
Tafelgasten: Gijsbert van Herk (Directeur-Bestuurder Staedion), Chris Schaapman (Directeur Nationaal Programma Den Haag Zuidwest) en Esther Fleers (directeur Heijmans Vastgoed Noordwest)

De opgaven in Den Haag Zuidwest zijn groot. Er wordt hard gewerkt om van Zuidwest weer een leefbare, veerkrachtige wijk te maken. Dit vraagt om veel meer dan alleen het toevoegen van woningen en andere fysieke ingrepen. Juist de verbinding met het sociale domein vervult een essentiële rol, waarbij samenwerking tussen de verschillende betrokkenen noodzakelijk is. In deze podcast vertellen Chris Schaapman, Gijsbert van Herk en Esther Fleers over de aanpak in Den Haag Zuidwest en hun rol en aanpak daarin.

BEKIJK HIERONDER DE PROVADA AFTERMOVIE EN DE FOTO’S VAN DE INSPIRATIESESSIES