Sprekers

Het was 2 februari 2023 een inspirerende en bijzondere middag en avond. Met toonaangevende sprekers als Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, toekomstdenker Ruud Veltenaar en natuurbeschermer en winnaar van de groene nobelprijs Ignace Schops.

Ignace Schops

Ignace Schops is een Vlaamse natuur- en milieubeschermer met een indrukwekkende CV. Hij wordt gezien als een wereldautoriteit in duurzaam en economisch rendabel natuurbeheer. Hij zetelt in het Climate Leadership Corps van Al Gore en is Full Member van het EU Chapter van de Club van Rome. Van 2014 tot 2021 was hij President van EUROPARC Federation. Ignace is directeur van het internationaal geprezen Nationaal Park Hoge Kempen, eredoctor aan de Universiteit Hasselt en Ashoka Fellow. In 2008 kreeg hij met de Goldman Environmental Prize de ‘Groene Nobelprijs’.

Francesco Veenstra

Francesco Veenstra is architect en als Rijksbouwmeester ontwerpt hij mede de toekomst van Nederland. Hij is voorzitter van het College van Rijksadviseurs. Dit college adviseert het Rijk over de ruimtelijke kwaliteit en grote ruimtelijke vraagstukken in Nederland. “Of het nu gaat om klimaat, energie, mobiliteit, economie, landbouw of water. De uitdagingen waarvoor we staan, zijn groot en raken alle facetten van ons land. Waar we wonen, werken, recreëren, hoe we energie opwekken, hoe we ons verplaatsen, welk voedsel we verbouwen en waar de natuur de ruimte krijgt. Ze hebben allemaal impact op de ruimte en de toekomst. De 22e eeuw begint vandaag en voor wie nog niet zover is…..2 februari 2023.”

Francesco is 2 februari in gesprek gegaan met Maarten van Duijn, directievoorzitter van Heijmans Vastgoed, over de nieuwe bouw- en wooncultuur in Nederland.

Maarten van Duijn

Als directievoorzitter van Heijmans Vastgoed is Maarten van Duijn bij grote gebiedsontwikkelingen betrokken. “De opgaves van nu vragen een andere, vernieuwende aanpak. Vanuit alle thema’s die in een gebied samenkomen. Op alle schaalniveaus. Dus het gebouw zelf, maar ook binnen het gebouw en buiten het gebouw (tuin/kavel, straat, buurt, wijk, stad/dorp). En in gezamenlijkheid. Met stakeholders en samenwerkingspartners.” Vanuit deze visie neemt Maarten je mee in wat kan, wat al gebeurt en waar het toe leid. Namelijk, een echt gezonde leefomgeving.

Maarten is 2 februari in gesprek gegaan met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra over de nieuwe bouw- en wooncultuur in Nederland.

Ruud Veltenaar

Als spreker, auteur, toekomstdenker en faculty member aan Nyenrode University werkt Ruud Veltenaar aan de vitale ideeën en oplossingen voor de wereld van morgen. Hij is de inspirator van transformatie en zet jou aan tot actie, tot anders denken en doen. “We weten precies wat er aan de hand is met het klimaat en wat de problemen zijn in onze maatschappij en samenleving. We weten ook dat we onze bestaande systemen en instituten moeten transformeren. Maar de grote vraag is: hoe verbinden we als mens opnieuw? Met de natuur, met elkaar en met de bedoeling.” Reflect to act.